Živimo u zabludi da imamo educirane radnike (3)

Minimalna plaća ne omogućava kvalitetan život, no ona je posljedica matematike, objašnjava jedan od najvećih hrvatskih poslodavaca.


Dalje.com
1/0