KAROSHI SINDROM

17. SIJEèNJA 2009. 22:35h

Smrt zbog prekovremenog rada ima i svoje ime

Tekst

Pojava poznata kao karoshi sindrom službeno je priznata 1987. godine, a odnosi se na smrt uzrokovanu prekovremenim radom.

George Turklebaum trideset je godina bio zaposlen kao lektor u novinskoj kući u New Yorku. Preminuo je u svom uredu od srčanog udara. Umro je za svojim radnim stolom, a to je primijetila tek čistačica tjedan dana nakon njegove smrti. Njegov je Å¡ef tada rekao kako nije bilo neuobičajeno da George bude stalno za svojim stolom.

On nije bio usamljeni slučaj, jer stres na poslu koji rezultira iznenadnom smrću ili samoubojstvom ima svoju definiciju, a ona se zove karoshi sindrom, piše Jutarnji list. Pojava je prepoznata u Japanu 1969. godine, a dobila je i službeno priznanje 1987. godine.

Reuters-.--.-
Photo javno100  
Rizična granica za pojavu ovog sindroma je rad koji uključuje osamdeset prekovremenih sati mjesečno, rizik je jednak za žene i muÅ¡karce, a naglaÅ¡en je kod radnika starijih od Äetrdeset i pedeset godina koji imaju male mogućnosti za drugi posao.

Honorarni radnici i prijetnje otkazom

ZapoÅ¡ljavanje honorarnih radnika joÅ¡ je jedan od uzroka za pojavu sindroma jer je tada lakÅ¡a mogućnost otpuÅ¡tanja, te se razvija konkurencija izme?u radnika zaposlenih na odre?eno i neodre?eno vrijeme, koja često znači preuzimanje dodatnih poslova. Tako se doga?a da se zaposleni u svakom trenutku mora odazvati zahtjevu za dodatnim radom, i kada je na godiÅ¡njem odmoru, jer odbije li raditi prekovremeno, dobiva otkaz.

Ljudi koji boluju od karoshi sindroma nakon prekovremenog rada ne znaju se više odmoriti, otu?eni su od obitelji, uglavnom se nepravilno hrane, ponekad prekomjerno opijaju i troše amfetamine.

Poslovni rukovoditelji, liječnici, novinari i profesionalni vozači najčešće stradavaju od karoshi sindroma.

 

  • Intervju: Mirna Šitum (drugi dio)

    Profesoricu Mirnu Šitum, proèelnicu za zdravstvo grada Zagreba, najavili smo prije desetak dana kao HDZ-ov tajni adut u utrci za gradonaèelnicu Zagreba ako se Zagrebu dogode prijevremeni izbori. Ugledna doktorica, sveuèilišna profesorica, èlanica HAZU-a, dragovoljka Domovinskog rata koja je ranjena na prvoj crti bojišnice i koja od nedavno savladava i komunalne probleme kao predsjednica Nadzornog odbora Zagrebaèkog holdinga èinila se kao idealna osoba za tu politièku bitku. No, u velikom razgovoru za portal dalje.com u kojem prièa o svom životnom, znanstvenom i ratnom putu otkriva kako u politici ipak ima neke druge planove. HDZ-u, èija je èlanica, spremna se odazvati, ako je pozovu. Ali za neke druge dužnosti.

  • Intervju: Mirna Šitum (prvi dio)
  • Ella Henderson: Hold on, we are going home
  • Video koji je pogledan više od 6 milijuna puta!