PITKA VODA OPASNIM CIJEVIMA

27. SIJENJA 2008. 18:59h

U Sesvetama 20 kilometara kancerogenih cijevi

Tekst

Kancerogene cijevi u posljemeskom području i Sesvetama prve su na redu za izmjenu, a do 2011. godine Grad će izmijeniti 200 km cijevi.

- Zbog kancerogenih vodovodnih azbestno-cementnih cijevi kojima dolazi pitka voda do stanovnika nekih zagrebačkih naselja te zbog zastarjelih cijevi koje se nisu mijenjale još od Drugog svjetskog rata, Grad će uz pomoć kredita Europske banke ove godine krenuti u zamjenu 65 kilometara vodovodnih cijevi u Zagrebu - rekao je predsjednik Vijeća gradske četvrti Sesvete Stjepan Vuglek.

Do 2011. godine Grad će zamijeniti 200 kilometara vodovodnih cijevi

Kamioni Tehnike u stavu pripravnosti.
Kamioni Tehnike u stavu pripravnosti.

To je četvrt koja je prva upozorila na problem te predala zahtjev Gradu za 20 kilometara podsljemenskog područja i Sesveta, područja za koje su, kaže, sigurni da su u vodovodnoj mreži imaju kancerogene cijevi koje su u EU zabranjene.

- Da bi se zamijenile opasne cijevi, naša naselja su prva na listi Programa zaštite, sanacije i razvoja sustava voodoopskrbne mreže jer smo predali zahtjeve i izvješće me?u prvima. Naime, mi smo detektirali 20 kilometara takvih cijevi u naselju - rekao je Vuglek.

A cijevi od lijevanog željeza, koje su isto tako izvan upotrebe u EU, dio su vodovodne mreže na Jarunu, Dubravi i na črnomercu i sljedeće su na redu za izmjenu. 

Grad će ove godine krenuti u zamjenu 65 kilometara vodovodnih cijevi, a planom je predvi?eno do 2011. godine zamijeniti svih 200 kilometra cijevi za koji će se utrošiti 160 milijuna eura.