PRVE BEBE U 2009.

1. SIJENJA 2009. 14:40h

U Novoj godini rodilo se 17-ero djece

Novoro?enčad

Foto

Zagreb
0

Tekst

Prvi dječak u novoj godini rodio se u ponoć i šest minuta u Petrovoj bolnici, a prva djevojčica u istoj bolnici samo minutu kasnije.

U Zagrebu se u novoj 2009. godini rodilo 17-ero djece, od čega sedam djevojčica i deset dječaka.

Prvi dječak rodio se u ponoć i šest minuta u Petrovoj bolnici, a prva djevojčica u istoj bolnici samo minutu kasnije.

U Petrovoj bolnici ro?eno je ukupno petero djece, tri dječaka i dvije djevojčice. Prvi blizanci u 2009. godini rodili su se u 7 sati i 30 minuta.

U KBC Sestre Milosrdnice ro?eno je osmero djece, pet dječaka i tri djevojčice, a prva beba rodila se u 3 sata i 55 minuta.

U KB Merkur rodile su se dvije djevojčice. Prva se rodila u 2 sata i 34 minute, a druga u 6 sati i 10 minuta.

U KB Sv. Duh u novoj godini rodila su se dva dječaka.