25. KOLOVOZA 2015. 23:40h

Austrija raspore?uje više od 500 vojnika zbog priljeva izbjeglica

Foto

Svijet
0

Tekst

Austrijska vojska će rasporediti više od 500 vojnika koji će pomoći vladi u vo?enju velikog priljeva izbjeglica iz Ma?arske i Italije, rekao je u utorak austrijski ministar obrane Gerald Klug.

"Na raspolaganje ćemo staviti toliko pripadnika koliko bude potrebno", rekao je Klug prije ministarskog sastanka o nizu mjera suočavanja s izbjegličkom krizom.

Vojnici će pomagati u praćenju osoba i opreme, gradnji skloništa i organiziranju opskrbe.

"Oni za sada neće biti raspore?eni na granicama Austrije, što će biti me?u posljednjim potezima", objasnila je ministrica unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner.

Vlada je tako?er imenovala koordinatora migracija i na tu funkciju postavila bivšeg bankara Christiana Konrada.

Glavni centar za izbjeglice Traiskirchen, južno od Beča je prepun i stotine ljudi spavaju vani.

Posljednjih mjeseci je jako porastao broj molbi azila u Austriji, s više od 28.00 zabilježenih izme?u siječnja i lipnja, koliko je ukupno primljeno u cijeloj 2014. a vlasti računaju na ukupno 80.000 molbi u 2015.

 

 

Dalje.com
1/0