12. SIJENJA 2012. 16:47h

Politika europskih integracija - knjiga o Europi i europskom putu

Politika europskih integracija

Foto

Scena
0

Tekst

U utorak 17. siječnja u 12 sati u Europskom domu u Zagrebu Radovan Vukadinović i Lidija čehulić Vukadinović predstavljaju knjigu Politika europskih integracija. Knjiga se sastoji se od dvaju dijelova. U prvome - Od ideje europskog povezivanja do izgradnje europske zajednice - opisan je dug put koji su europske integracije prevalile do danas – od početne zamisli temeljene na ideji i praksi Karla Velikog, preko razdoblja izme?u velikih ratova, razvoja paneuropske misli unutar antihitlerovske koalicije pa sve do hladnoratovskog doba i konačno pada Berlinskog zida i nama bliskih dana. Autor (Radovan Vukadinović) toga dijela knjige posebno se osvrće na istodobno učvršćivanje europskih spona sa Sjedinjenim Američkim Državama u stvaranju transatlantskih saveza te otopljivanja i jačanja odnosa s istočnim blokom i napose Rusijom na istoku.

Drugi dio knjige - Europska unija: viša faza europske integracije - obuhvaća bitne odrednice jačanja spona unutar Europske unije. Autorica Lidija čehulić Vukadinović posebnu pozornost posvećuje razvoju i rješavanju pitanja vanjske politike i sigurnosti unutar EU. Unatoč brojnim problemima u implementaciji rješenja za ta područja, postignut je i očit napredak. Pristup pitanju proširenja Unije tijekom vremena je oscilirao od "mekanog" do krajnje skeptičnog, rezerviranog, pa i odbojnog stava pojedinih članica Unije. Zajednicu još očekuje poseban test: nakon primitka očito već potvr?enih novih članica Hrvatske, Islanda i Norveške morat će se riješiti prijepori oko prihvaćanja želje Turske za ulaskom u članstvo Unije. To neće biti samo čin primanja u članstvo mnogoljudne i važne zemlje nego i dokaz svijetu da je Europska unija demokratska zajednica koja nije talac bilo kakvih predrasuda bilo socijalnih ili religijskih. I završno, očito je ovim integracijskim procesom posve umanjena mogućnost izbijanja ratova izme?u članica, a u sklopu takve zajednice nova će Europa napredovati, bolje povezana i jačih demokratskih vrijednosti, što će biti najveće postignuće u povijesti Staroga kontinenta.