PROMOCIJA STVARALAÅ¡TVA

5. SIJEèNJA 2007. 18:14h

eXplore festival plesa

Tekst

Prijavom na plesni festival, mladi koreografi i plesni umjetnici imaju se priliku afirmirati na svjetskoj razini.

Poznati svjetski plesni festival eXplore održava se u BukureÅ¡tu, od 22.-28. listopada, a prijaviti se mogu svi mladi koreografi s barem tri godine iskustva. Krajnji rok za podnoÅ¡enje prijava je 28. veljače.

Tema ovogodiÅ¡njeg festivala je "Indentitet" i koliko je koreografska poruka umjetnika uvjetovana njegovim osobnim, a koliko druÅ¡tvenim identitetom. Umjetnički identitet? Osobni identitet? DruÅ¡tveni identitet? Osobna estetika umjetnika organski je izbor ili je uvjetovan kontekstom? Je li ono Å¡to umjetnik želi "reći" toliko bitno da zanima i druge?

Cilj Festivala je stvoriti poseban okvir za promociju mladog stvaralaštva, razmjenu ideja i etabliranje mladih umjetnika.

Organizatori pokrivaju troškove smještaja po danu, te malu umjetničku naknadu. Troškove puta i medicinskog osiguranja pokrivaju sudionici.