Dan biodiverziteta: Hrvatska kao cvjetna dolina

Dan biodiverziteta Hrvatska dočekuje s netom objavljenom knjigom "Endemi u hrvatskoj flori", koja na stručan način potvr?uje ono što bi svaki gra?anin nazvao: "Hrvatska kao cvjetna dolina". FOTO: FaH/Nakladnička kuća Alfa

-11/8+1
Teutin zvončić (Campanula teutana)

Teutin zvončić (Campanula teutana)

-11/8+1
 • Ocjena: 5.48
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Ocijenite fotografiju:

Najbolje ocijenjene

  • 1

   Velebitska degenija (Degenia velebitica)

   5.57

  • 2

   Grozdasti klinčić (Dianthus ciliatus)

   5.50

  • 3

   Dalmatinska iglica (Geranium dalmaticum)

   5.50

  • 4

   Jadranska ljubica (Viola suavis adriatica)

   5.50

  • 5

   Biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio)

   5.50

  • 6

   Dubrovačka zečina (Centraruea ragusina)

   5.50

  • 7

   Kitaibelov jaglac (Primula kitaibeliana)

   5.50

  • 8

   Teutin zvončić (Campanula teutana)

   5.48

Broj uz fotografiju je prosjek svih ocjena posjetitelja za danu fotografiju

 • Teutin zvončić (Campanula teutana)

  1

 • Grozdasti klinčić (Dianthus ciliatus)

  2

 • Dalmatinska iglica (Geranium dalmaticum)

  3

 • Jadranska ljubica (Viola suavis adriatica)

  4

 • Biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio)

  5

 • Dubrovačka zečina (Centraruea ragusina)

  6

 • Kitaibelov jaglac (Primula kitaibeliana)

  7

 • Velebitska degenija (Degenia velebitica)

  8

Grozdasti klinčić (Dianthus ciliatus)Dalmatinska iglica (Geranium dalmaticum)Jadranska ljubica (Viola suavis adriatica)Biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio)Dubrovačka zečina (Centraruea ragusina)Kitaibelov jaglac (Primula kitaibeliana)Velebitska degenija (Degenia velebitica)