A'Marie predstavila nadopunjenu kolekciju

Foto: Maja Kljajić Model: Suzana Horvat (Premium Models) Kosa: Ivica Palinić za CHI Šminka: Sabina Šarić Novak za Jane Iredale

-11/13+1
A'Marie predstavila nadopunjenu kolekciju

-11/13+1
 • Ocjena: 5.85
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Ocijenite fotografiju:

Najbolje ocijenjene

  • 1

   9.00

  • 2

   9.00

  • 3

   9.00

  • 4

   7.50

  • 5

   7.00

  • 6

   7.00

  • 7

   7.00

  • 8

   6.00

  • 9

   6.00

  • 10

   6.00

  • 11

   5.85

  • 12

   5.00

  • 13

   4.00

Broj uz fotografiju je prosjek svih ocjena posjetitelja za danu fotografiju

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13