Artiđana

Artiđana

-16/18+1
Artiđana

Fotografija: Matija Habljak

-16/18+1
 • Ocjena: 0.15
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Ocijenite fotografiju:

Najbolje ocijenjene

  • 1

   0.61

  • 2

   0.56

  • 3

   0.53

  • 4

   0.50

  • 5

   0.45

  • 6

   0.38

  • 7

   0.38

  • 8

   0.33

  • 9

   0.33

  • 10

   0.33

  • 11

   0.26

  • 12

   0.23

  • 13

   0.22

  • 14

   0.19

  • 15

   0.18

  • 16

   0.15

  • 17

   0.09

  • 18

   0.09

Broj uz fotografiju je prosjek svih ocjena posjetitelja za danu fotografiju

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18