U Parizu ugašena Olimpijska baklja

-11/8+1
U Parizu ugašena Olimpijska baklja

Fotografija: javno100

-11/8+1
 • Ocjena: 0.02
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Ocijenite fotografiju:

Najbolje ocijenjene

  • 1

   0.12

  • 2

   0.11

  • 3

   0.07

  • 4

   0.07

  • 5

   0.06

  • 6

   0.03

  • 7

   0.02

  • 8

   0.02

Broj uz fotografiju je prosjek svih ocjena posjetitelja za danu fotografiju

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8