Hrvatski dan nepušenja

Hrvatski dan nepušenja

-110/21+1
Milan Bandić

Milan Bandić

Fotografija: Matija Habljak

-110/21+1
 • Ocjena: 0.85
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Ocijenite fotografiju:

Najbolje ocijenjene

  • 1

   Milan Bandić

   1.08

  • 2

   Milan Bandić

   0.85

  • 3

   Alma Rožman

   0.84

  • 4

   Milan Bandić i Zvonimir Šostar

   0.60

  • 5

   Milan Bandić i Zvonimir Šostar

   0.54

  • 6

   Zvonimir Šostar i Boro Nogalo

   0.47

  • 7

   Milan Bandić

   0.45

  • 8

   Milan Bandić

   0.38

  • 9

   0.35

  • 10

   0.29

  • 11

   Zvonimir Šostar

   0.29

  • 12

   0.29

  • 13

   Miroslav Samaržija

   0.28

  • 14

   0.25

  • 15

   Boro Nogalo i Zvonimir Šostar

   0.24

  • 16

   Milan Bandić

   0.21

  • 17

   Milan Bandić

   0.20

  • 18

   Miroslav Samaržija

   0.14

  • 19

   Zvonimir Šostar

   0.10

  • 20

   0.10

  • 21

   0.02

Broj uz fotografiju je prosjek svih ocjena posjetitelja za danu fotografiju

 • 1

 • Milan Bandić

  2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • Zvonimir Šostar i Boro Nogalo

  7

 • Milan Bandić

  8

 • Milan Bandić

  9

 • Milan Bandić

  10

 • Alma Rožman

  11

 • Miroslav Samaržija

  12

 • 13

 • Milan Bandić

  14

 • Zvonimir Šostar

  15

 • Milan Bandić

  16

 • Zvonimir Šostar

  17

 • Miroslav Samaržija

  18

 • Boro Nogalo i Zvonimir Šostar

  19

 • Milan Bandić i Zvonimir Šostar

  20

 • Milan Bandić i Zvonimir Šostar

  21

Milan BandićZvonimir Šostar i Boro NogaloMilan BandićMilan BandićMilan BandićAlma RožmanMiroslav SamaržijaMilan BandićZvonimir ŠostarMilan BandićZvonimir ŠostarMiroslav SamaržijaBoro Nogalo i Zvonimir ŠostarMilan Bandić i Zvonimir ŠostarMilan Bandić i Zvonimir Šostar