HDZ na Mirogoju

HDZ polaze vjenac i pali sviječe u povodu obilježavanja 12. obljetnice smrti dr. Franje Tuđmana na MIrogoju.

-143/58+1
Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

Fotografija: Matija Habljak

-143/58+1
 • Ocjena: 0.84
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Ocijenite fotografiju:

Najbolje ocijenjene

  • 1

   Jadranka Kosor

   5.38

  • 2

   Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

   4.93

  • 3

   Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman i Darko Milinović

   4.40

  • 4

   3.82

  • 5

    Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman i Darko Milinović

   1.31

  • 6

   Jadranka Kosor

   1.31

  • 7

   1.27

  • 8

   1.20

  • 9

   Jadranka Kosor

   1.05

  • 10

   0.95

  • 11

   Jadranka Kosor

   0.87

  • 12

   Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

   0.84

  • 13

   0.83

  • 14

   0.81

  • 15

   0.81

  • 16

   Jadranka Kosor

   0.79

  • 17

   Petar Čobanković, Ivan Šuker i Jasen Mesić

   0.76

  • 18

   Jadranka Kosor

   0.71

  • 19

   0.68

  • 20

   0.68

  • 21

   Jadranka Kosor i Jasen Mesić

   0.68

  • 22

   0.62

  • 23

   Gordan Jandroković

   0.60

  • 24

   0.58

  • 25

   0.57

  • 26

   0.57

  • 27

    Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

   0.56

  • 28

   0.54

  • 29

   0.53

  • 30

   Vladimir Šeks

   0.50

  • 31

   Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman iVladimir Šeks

   0.50

  • 32

   Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman i Darko Milinović

   0.48

  • 33

   0.46

  • 34

   0.45

  • 35

   0.45

  • 36

   0.43

  • 37

   0.40

  • 38

   0.36

  • 39

   0.35

  • 40

   0.33

  • 41

   Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

   0.33

  • 42

   Vladimir Šeks

   0.32

  • 43

   Petar Čobanković i Ivan Šuker

   0.32

  • 44

   0.31

  • 45

   0.29

  • 46

   0.27

  • 47

   0.25

  • 48

   Jadranka Kosor

   0.23

  • 49

   0.19

  • 50

   Miroslav Tuđman

   0.19

  • 51

   Jadranka Kosor

   0.18

  • 52

   0.18

  • 53

   Jadranka Kosor i Petar Čobanković

   0.16

  • 54

   Jasen Mesić

   0.16

  • 55

   Vladimir Šeks, Petar Čobanković i Ivan Šuker

   0.16

  • 56

   0.13

  • 57

   0.11

  • 58

   0.09

Broj uz fotografiju je prosjek svih ocjena posjetitelja za danu fotografiju

 • Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman i Darko Milinović

  1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • Jadranka Kosor

  8

 • Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman i Darko Milinović

  9

 • Vladimir Šeks

  10

 • 11

 • 12

 • Gordan Jandroković

  13

 • Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

  14

 • 15

 • 16

 • Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman i Darko Milinović

  17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • Vladimir Šeks

  22

 • 23

 • 24

 • 25

 • Jadranka Kosor

  26

 • Miroslav Tuđman

  27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • Jadranka Kosor

  32

 • 33

 • Jadranka Kosor

  34

 • Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman iVladimir Šeks

  35

 • Jadranka Kosor

  36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • Jadranka Kosor i Petar Čobanković

  42

 • Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

  43

 • Vladimir Šeks, Petar Čobanković i Ivan Šuker

  44

 • 45

 • 46

 • Jadranka Kosor

  47

 • Jadranka Kosor

  48

 • 49

 • Petar Čobanković, Ivan Šuker i Jasen Mesić

  50

 • Petar Čobanković i Ivan Šuker

  51

 • Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

  52

 • 53

 • Jadranka Kosor

  54

 • 55

 • Jadranka Kosor i Jasen Mesić

  56

 • Jasen Mesić

  57

 • Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman

  58

Jadranka KosorJadranka Kosor, Miroslav Tuđman i Darko MilinovićVladimir ŠeksGordan Jandroković Jadranka Kosor i Miroslav Tuđman Jadranka Kosor, Miroslav Tuđman i Darko MilinovićVladimir ŠeksJadranka KosorMiroslav TuđmanJadranka KosorJadranka KosorJadranka Kosor, Miroslav Tuđman iVladimir ŠeksJadranka KosorJadranka Kosor i Petar ČobankovićJadranka Kosor i Miroslav Tuđman Vladimir Šeks, Petar Čobanković i Ivan ŠukerJadranka KosorJadranka KosorPetar Čobanković, Ivan Šuker i Jasen MesićPetar Čobanković i Ivan ŠukerJadranka Kosor i Miroslav TuđmanJadranka KosorJadranka Kosor i Jasen MesićJasen MesićJadranka Kosor i Miroslav Tuđman