Porinuće broda za švedskog naručitelja

-11/8+1
Porinuće tankera za švedskog naručitelja

Porinuće tankera za švedskog naručitelja

Fotografija: Ernest Pelaić

-11/8+1
 • Ocjena: 0.12
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Ocijenite fotografiju:

Najbolje ocijenjene

  • 1

   Porinuće tankera za švedskog naručitelja

   5.76

  • 2

   Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita

   0.62

  • 3

   Porinuće tankera za švedskog naručitelja

   0.16

  • 4

   Ljubica Vuković, kuma broda

   0.12

  • 5

   Porinuće tankera za švedskog naručitelja

   0.12

  • 6

   Porinuće tankera za švedskog naručitelja

   0.11

  • 7

   Porinuće tankera za švedskog naručitelja

   0.10

  • 8

   0.02

Broj uz fotografiju je prosjek svih ocjena posjetitelja za danu fotografiju

 • Porinuće tankera za švedskog naručitelja

  1

 • Porinuće tankera za švedskog naručitelja

  2

 • 3

 • Porinuće tankera za švedskog naručitelja

  4

 • Porinuće tankera za švedskog naručitelja

  5

 • Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita

  6

 • Ljubica Vuković, kuma broda

  7

 • Porinuće tankera za švedskog naručitelja

  8

Porinuće tankera za švedskog naručiteljaPorinuće tankera za švedskog naručiteljaPorinuće tankera za švedskog naručiteljaJosip Jurišić, glasnogovornik BrodosplitaLjubica Vuković, kuma broda Porinuće tankera za švedskog naručitelja